google
Exp: 7 Years

Shiv S Astro

0.1k mins 869 mins

Hindi

Vedic Astrology, Tarot Card

Exp: 7 Years

“ I am tarot and Vedic astrologer and I have 7 years' experience ”


About me

I am tarot and Vedic astrologer and I have 7 years' experience
Reviews

5

56 Total


nice prediction!

Rohan

03 Nov, 2022


Bala Sai Krishna

23 Nov, 2022


sakshi

03 Dec, 2022


Madhuri Kalhare

09 Dec, 2022


Madhuri Kalhare

10 Dec, 2022


good prediction

Umesh Dhingra

10 Dec, 2022


CHAITTANYA HALDANKAR

17 Dec, 2022


Manish

24 Dec, 2022


Ashutosh

26 Dec, 2022


Raksha Gupta

05 Jan, 2023


Namrata Sarkar

05 Jan, 2023


ailona Rout

17 Jan, 2023


Namrata Sarkar

21 Jan, 2023


sunaina choudhary

22 Jan, 2023


Shilpa Sharma

24 Jan, 2023


Priya

21 Feb, 2023


Nikita

24 Feb, 2023


Chaitali Dattani

24 Feb, 2023


lokesh bajaj

25 Feb, 2023


lokesh bajaj

25 Feb, 2023


pratibha

25 Feb, 2023


pratibha

25 Feb, 2023


anil

25 Feb, 2023


Chandrashrkhar Navre

27 Feb, 2023


Chandrashrkhar Navre

28 Feb, 2023


Chandrashrkhar Navre

28 Feb, 2023


Chandrashrkhar Navre

28 Feb, 2023


nalin

28 Feb, 2023


Geetha

28 Feb, 2023


Dr Debasmita Mondal

28 Feb, 2023


anshu

01 Mar, 2023


anshu

01 Mar, 2023


Adrika

01 Mar, 2023


vivek

01 Mar, 2023


good

Jitendra Singh

02 Mar, 2023


dasari prabhakar

02 Mar, 2023


Feel hopefull

SOURAV MANDAL

03 Mar, 2023


SISIR KUMAR DASH

03 Mar, 2023


Liyena Roy

03 Mar, 2023


Liyena Roy

03 Mar, 2023


pinky

03 Mar, 2023


shivansh omar

05 Mar, 2023


neeraj

05 Mar, 2023


Best Astrologer....good experience ..

dimpal

06 Mar, 2023


Ashutosh Raj

12 Mar, 2023


Sahil

12 Mar, 2023


Namrata Sarkar

12 Mar, 2023


deserved to be more than 5 star 🌟 ☺️

rahul

12 Mar, 2023


Maninder Singh

12 Mar, 2023


Vamshi Vamshi

12 Mar, 2023


Asheini

13 Mar, 2023


Ashutosh

13 Mar, 2023


dipanshu

13 Mar, 2023


Saugata Kar

13 Mar, 2023


sitaram tiwari

13 Mar, 2023


sneha karamore

13 Mar, 2023


Leave a Reply

Let's Connect